14. 9. 2020

Zachránci kulturního dědictví

Od devene

O Češích se říkalo, že mají zlaté české ruce. V současné době tato slova mnozí často zpochybňují, ale Češi skutečně zlaté ruce mají a také srdce na pravém místě. Mnozí Češi mají velkou úctu k českému kulturnímu dědictví, což se projevuje tím, že velmi aktivně pomáhají při záchraně českých památek. Je to velmi krásný a smysluplný koníček, kterému se věnuje opravdu nemalé množství úžasných nadšenců.

židovský hřbitov

Mnozí občané neváhají věnovat nejen svůj volný čas, ale často také mnoho financí, aby zachránili kulturní památku a vrátili ji její někdejší důstojnost a mimo jiné přitáhli také turisty, kteří mohou představovat pro danou lokalitu vítané finanční oživení.

Obvykle se jedná o nějakou lokální památku, kterou se místní lidé snaží rekonstruovat. Nejčastěji se jedná o tyto stavby:

 

·         Hrady

·         Zámky

·         Kláštery

·         Kostely

·         Synagogy

·         Hřbitovy

·         Technické památky

·         Armádní památky

 

Jakým způsobem se tato záchrana realizuje?

 

Zapsaný spolek

Obvykle skupina podobně smýšlejících nadšenců založí spolek a pracují pod jeho záštitou. Zároveň jednají jménem spolku, když se snaží sehnat potřebné finance a dotace. V České republice najdeme opravdu značné množství spolků, které zachraňují různé památky.

středověká zřícenina

Památka v osobním vlastnictví

Nezřídka se můžeme setkat s tím, co se někomu může jevit jako úplné bláznovství a totiž, že nadšenec si památku koupí a vlastními silami a náklady ji opravuje. A že se nejedná o ledajaké památky, typickým příkladem je například hrad Rabštejn na Chrudimsku, který si pořídila skupina kamarádů.

 

Patrimonium pro futuro

Od roku 2014 vyhlašuje Národní památkový ústav soutěž Patrimonium pro futuro, což je ocenění pro lidi, kteří se zapojují ve svém volném čase do záchrany památek. Od roku 2015 se zapojuje také veřejnost, která může nominovat své favority. Jedná se tak formou on-line hlasování, kde si účastníci vybírají z odborníky nominovaných počinů ten, který se jim nejvíce zamlouvá.

Na cenu jsou nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje, které pak soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích: obnova památky – restaurování, objev – nález roku, prezentace hodnot, záchrana památky. Cena má podobu diplomu a pamětní plakety.