4. 6. 2023

Plastové kontejnery pro skladování a přepravu ovoce a zeleniny

Od devene


Do čeho byste umístili zpracovanou zeleninu do podoby šťáv nebo pasírovaných kaší a pyré, kdyby vám někdo dal za úkol pravidelně přepravovat na trh tyto výrobky od významného pěstitele a dodavatele ovoce a zeleniny? Docela jednoduché zadání, ale ve skutečnosti si s tím můžete lámat hlavu dlouhé měsíce. Ovoce a zelenina v první řadě nejsou ocelové šrouby, které můžete nasypat do přepravky tak, jak leží, a převážet je i s hrubším zacházením, jestliže toto provedete s okurkami nebo rajčaty, můžete se rovnou s vaší úrodou rozloučit.

nakrájená zelenina

V první řadě se pro přepravu ovoce a zeleniny používají plastové kontejnery, zhotovené ze zdravotně nezávadných plastických hmot. V malých perforovaných přepravkách se transportuje menší množství kusů a pro velké objemy tekutých a polotekutých polotovarů jsou určeny velkokapacitní IBC kontejnery. Do nich se vkládají speciální vyměnitelné fólie, tím se zajistí důkladná čistota přepravních boxů a patřičná hygiena v průběhu přepravy i v samotných dopravních prostředcích.

nakrájená okurka

Plastové kontejnery jsou zhotoveny tak, aby je bylo možno velmi snadno skládat na sebe a vyplnit přepravní prostor v co největším objemu. Zároveň je nutné zajistit, aby se přepravky při jízdě po železnici či po silnici nebo při plavbě na moři nenakláněly a nepřepadávaly, náklad musí být perfektně zabezpečen proti poškození a stejně tak je nutné zajistit i správnou přepravní teplotu. Pro ovoce a zeleninu jsou vyšší teploty silně oxidativní a snadno pak dochází k jejich degradaci a znehodnocení.

Některé produkty vyžadují pouze chlazení (podobně jako potraviny v chladničce), jiné se přepravují v mrazicích boxech. V obou případech musí plastové kontejnery plnit spolehlivou úlohu logistického partnera a zajistit minimální ztráty, aby měla pěstitelská činnost nějaký význam, a aby se také na trh dostalo zboží ve špičkové jakosti.