7. 5. 2018

Start podnikání bez starostí

Od devene

Chystáte se podnikat? Pak jistě zvažujete, jakou formu podnikání zvolíte. Máte možnost podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, což znamená, že si vyřídíte živnostenské oprávnění a rozhodnete se pro způsob vedení účetnictví. Vypadá to snadně. Je však nutné vzít v úvahu jednu důležitou skutečnost. Jako fyzická osoba, která podniká vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, také budete ručit za závazky z podnikání celým svým majetkem. Majetkem, který užívá vaše rodina. Může to být osobní automobil, vybavení domácnosti, ale i rodinný dům ve kterém bydlíte už mnoho let. Tady je jistě důvod k nejvyšší opatrnosti.
psaní perem.jpg
Postarejte se o rodinný majetek
Je mnohem rozumnější založit s.r.o. a začít podnikat jako právnická osoba. Dříve bývalo podmínkou pro založení společnosti s ručením omezeným složit vysoký základní kapitál. Za závazky společnosti bylo ručeno právě do výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Pro podporu podnikání a vzniku nových firem byla několikrát snížena částka nutného základního kapitálu. Dnes je možné založit společnost s ručením omezeným dokonce i za jednu korunu! Do ručení za závazky společnosti pak nikdy nevstupuje váš osobní majetek.
natažená ruka.jpg
Jednoduché založení
Ačkoliv byla několikráte snížena částka, která je potřebná pro založení společnosti s ručením omezeným, neznamená to, že není třeba navštívit celou řadu institucí a provést mnoho formálních úkonů. Pro někoho, kdo se příliš neorientuje v právních předpisech se jedná o proces velmi zdlouhavý a náročný. Proto vám nabízíme pomocnou ruku a založení společnosti s ručením omezeným prostřednictvím on-line formuláře. Je velmi častou praxí, že vše je možné vyřídit rychle a z vašeho domova. Někdy je nutné absolvovat jednu osobní schůzku. O vše se však postaráme my a připravíme vám potřebné dokumenty k podpisu a provedeme vás celým procesem.