7. 5. 2018

Start podnikání bez starostí

Chystáte se podnikat? Pak jistě zvažujete, jakou formu podnikání zvolíte. Máte možnost podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, což znamená, že si vyřídíte živnostenské oprávnění a rozhodnete se pro způsob vedení účetnictví. Vypadá to snadně. Je však nutné vzít v úvahu jednu důležitou skutečnost. Jako fyzická osoba, která podniká vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost, také budete ručit za závazky z podnikání celým svým majetkem. Majetkem, který užívá vaše rodina. Může to být osobní automobil, vybavení domácnosti, ale i rodinný dům ve kterém bydlíte už mnoho let. Tady je jistě důvod k nejvyšší opatrnosti.
psaní perem.jpg
Postarejte se o rodinný majetek
Je mnohem rozumnější založit s.r.o. a začít podnikat jako právnická osoba. Dříve bývalo podmínkou pro založení společnosti s ručením omezeným složit vysoký základní kapitál. Za závazky společnosti bylo ručeno právě do výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Pro podporu podnikání a vzniku nových firem byla několikrát snížena částka nutného základního kapitálu. Dnes je možné založit společnost s ručením omezeným dokonce i za jednu korunu! Do ručení za závazky společnosti pak nikdy nevstupuje váš osobní majetek.
natažená ruka.jpg
Jednoduché založení
Ačkoliv byla několikráte snížena částka, která je potřebná pro založení společnosti s ručením omezeným, neznamená to, že není třeba navštívit celou řadu institucí a provést mnoho formálních úkonů. Pro někoho, kdo se příliš neorientuje v právních předpisech se jedná o proces velmi zdlouhavý a náročný. Proto vám nabízíme pomocnou ruku a založení společnosti s ručením omezeným prostřednictvím on-line formuláře. Je velmi častou praxí, že vše je možné vyřídit rychle a z vašeho domova. Někdy je nutné absolvovat jednu osobní schůzku. O vše se však postaráme my a připravíme vám potřebné dokumenty k podpisu a provedeme vás celým procesem.

SHARE:
Nákupy 0 Replies to “Start podnikání bez starostí”