3. 11. 2019

Drogy a my?

Od devene

Myslíte, že se tato problematika právě Vás nikdy nemůže týkat? To jste na velkém omylu! Doba, ve které žijeme, v níž se pohybují naše děti, nabízí mnoho možností, jak se k drogám, ať už jakýmkoliv, dostat. Diskotéky, zábavy a noční život přímo k takovýmto aktivitám vybízí. A netýká se to pouze větších měst. Počínaje alkoholem a cigaretami, které, ruku na srdce vyzkoušel prakticky každý z nás. Není problém potkat na ulici dvanáctileté dítě s cigaretou v ruce. A tímto to pouze začíná, marihuana prakticky běžná věc u mladých. Ale právě nad tímto nelze přivírat oči a dělat, že se nic neděje. Děje a mnoho!
drogy kokain
JAK POZNÁME, ŽE SE S NAŠÍM DÍTĚTEM NĚCO DĚJE?
·          Povětšinou vůbec netušíme, kde se pohybuje, co dělá a s kým tráví čas.
·         Zvýší se jeho spotřeba peněz a sníží zájem o rodinu a školu.
·         Výrazné změny na jeho fyzické stránce a zhoršení zdravotní stránky.
·         Postupně se od nás začne úplně distancovat a někdy mlže být i agresivní.
DŮVODY, PROČ K ZÁVISLOSTEM DOCHÁZÍ:
·         Obrovský vliv na to, jak se dítě bude v dospívání chovat, máme primárně my, rodiče. Důležité je dbát na komunikaci, nebát se mluvit o problémech, pečovat o vzájemnou důvěru.
·         Nízké sebevědomí, týrání dítěte, zneužití, šikana – myslíte, že to nemůže být případ Vašeho dítěte? Můžete být na omylu.
·         Špatná společnost, v níž se pohybuje. Chce zapadnout mezi vrstevníky, pro které může být užívání drog naprosto normální.
·         Nějaké psychické onemocnění, kdy si dítě připadá jiné, než ostatní a snaží se najít útěchu právě v drogách.
lahvička s jedem
Každý rodič, ať už je jeho dítě premiant nebo tichý uzavřený jedinec, by měl být obezřetný, všímavý a zajímat se o své potomky. V počátcích je velice těžké poznat změny, v chování a vůbec si přiznat, že by se Vás tato problematika mohla týkat, ale je to nesmírně důležité! Je třeba si uvědomit, že následná cesta, z tohoto bludného kruhu ven, bývá velice náročná. Nenechme to dojít až tak daleko!